Ekmek İsraf Etme

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi

Haberler / Yeni Buğday Unu Tebliği ile Ekmekteki Kepek Oranı ArtırıldıEkmekteki kepek oranını, geçen yıl yürürlüğe giren düzenlemeyle yüzde 20 artıran Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bu oranı yüzde 60'a yükseltti. Düzenlemeye göre normal ekmekteki kepek oranı en az yüzde 7,02, en çok yüzde 8,71 olarak değiştirildi.

Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği ile Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin 02 Nisan 2013 tarihli sayısında yayımlandı.

Buğday Unu Tebliği’ne göre;

Ekmek yapımında kullanılan buğday unları "ekmeklik buğday unu" adıyla tek sınıfta toplanacak.

Normal ekmekteki kepek oranı en az yüzde 7,02, en çok yüzde 8,71, tam buğday ekmeğindeki kepek oranı ise yüzde 15,79 olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye'de ekmek sadece Buğday Unu Tebliği'nde tanımlanan bu kül içeriklerine sahip ekmeklik buğday unu ve/veya tam buğday unundan yapılabilecek.

Ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmekleri, ambalajlı üretilmeleri durumunda 250 gramdan sonra muhtelif ağırlıklarda olabilecek.

"Katkısız" ifadesi ürün adıyla birlikte kullanılacak

Değişiklik ile "özel amaçlı buğday unu" sınıfı oluşturuldu. Kül miktarı sınırlaması getirilmeyen bu un türü, tüketici talebine göre istenilen kül değerlerinde üretilebilecek.

Un ambalajlarının büyük çoğunluğunu oluşturan polipropilen malzemeden üretilen çuvallara ilişkin kalite kriteri de bu düzenlemede yer aldı.

Ambalaj malzemesinin polipropilen olması durumunda bu ambalajın dokuma sıklığı santimetrede 5 adet ve ağırlığı en az 80 gram/metrekare olacak.

Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayabilmeleri için 1 Temmuz 2013 tarihine kadar süre tanındı.

Ürünlerdeki "katkısız" ifadesi, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği'nde izin verilen katkılardan hiçbiri katılmadığı takdirde ürün adıyla birlikte kullanılabilecek.

Ekmeklik buğday, bisküvilik buğday ve makarnalık buğday ayrı ayrı veya karıştırılarak üretilen buğday unlarını kapsayan Tebliğ, vitamin ve minerallerce zenginleştirilmiş buğday ununu kapsamamakta.

Ekmek dolapları/tezgâhları kapalı ortama konulacak

Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler, alıcının el değmesini engelleyecek şekilde ekmek dolabında/tezgâhında satılacak veya tüketicinin bu ürünleri eldivenle alması sağlanacak.

Gıda işletmecisi, Tebliğ kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünleri, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği'nde yer alan hükümlere uygun bir ambalaj malzemesine sararak veya içine koyarak tüketiciye arz edecek ve bu ürünler için söz konusu Yönetmelik’te yer alan hükümlere uygun bir ambalaj malzemesinin ekmek dolabında veya tezgâhında alıcının ulaşabileceği bir şekilde bulundurmasını sağlayacak.

Ambalajsız piyasaya arz edilen ürünlerin satışa sunulduğu ekmek dolapları veya tezgâhları, açıkta bırakılmayacak şekilde kapalı bir ortama konulacak. Ekmek dolabı veya tezgâhında, zorunlu etiket bilgilerine ilave olarak ürünün net miktarının yer aldığı etiketin alıcının rahatlıkla görebileceği büyüklükte yer alması zorunlu olacak.

17 Şubat 1999 tarihli ve 23614 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği'ni yürürlükten kaldıran Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine, uyum sağlayabilmeleri için 1 Temmuz 2013 tarihine kadar süre tanındı.

 

Yeni Buğday Unu Çeşitleri Tebliği için lütfen tıklayınız

Yeni Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği için lütfen tıklayınız