Ekmek İsraf Etme

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi

Araştırmanın Kapsamı

Araştırmanın Kapsamı

İsraf konusunun geniş kapsamda ele alındığı çalışmada, ekmek israfının boyutları ve israfa etki eden faktörlerin yanında; ülkemizdeki ekmek tüketim miktarı, israfın biçimi, oluştuğu yer ve oluşma nedenleri ile halkımızın ekmeğe bakış açışı, tercihleri ve ayrıca ekmek tüketimiyle ilgili tutum ve davranış biçimleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda ekmeğin üretildiği ve tüketildiği mekânlar araştırma kapsamına alınmıştır.

“Türkiye’de Ekmek İsrafı Araştırması” kapsamında, ülke genelinde; 252 fırın, 53 personel yemekhanesi, 53 öğrenci yemekhanesi, 611 lokanta ve otel yetkilileri ile kurumlarda yemek yiyen 552 kişiyle görüşülmüştür. Ayrıca 1.589 hanede toplam 5.662 aile bireyinin öğünlerini nerede yedikleri ve ekmek tüketimi hakkında bilgi toplanmıştır.

Ekmek tüketimiyle ilgili tüm kesimlerin tutum ve görüşleri araştırma kapsamına alınarak konu bütün açılardan incelenmiştir.

Elde edilen sonuçlar; ekmek üretim ve tüketim verileri ile israf miktarı ve israf biçimlerini ortaya koymakla birlikte toplumun farklı kesimlerinin ekmekle ilgili tutum, davranış ve görüşlerine de ışık tutmaktadır.